Vážený kliente,

na této stránce najdete osobní dotazník, který obsahuje otázky ohledně Vašeho zdravotního stavu a další důležité informace nutné pro uzavření životního pojištění u Simplea pojišťovny. Poskytnuté osobní údaje zpracujeme za účelem vytvoření nabídky pojištění; která bude odpovídat Vašim představám.

Protože informace o zdravotním stavu můžeme zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, byť jsou nezbytné pro vytvoření nabídky, je nutné tento souhlas udělit před tím, než dotazník začnete vyplňovat. Můžete se ovšem spolehnout, že ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně a postupujeme v souladu s platnými právními předpisy. Více o tom, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, včetně toho, jak udělený souhlas odvolat, si přečtěte zde.